PZHGP 0476 GNIECHOWICE

Skład Zarządu

Prezes - Kol. Tomasz Piejko ( tel.  603 - 758 - 527 )
Viceprezes ds. finansowych - Kol. Katarzyna Szady
Vicep. ds. org. lotów- 
Kol.Krzysztof Zawiślański (tel.782517606)
Viceprezes ds. gospodarczychKol. Zbigniew Gidziński
Sekretarz - Kol. Robert Sokołowski
Członkowie   - Kol. Krystian Kostrzewa
                       - Kol. Artur Markowicz
                       - Kol. Adam Ostafiński
                       - Kol. Wojciech Szady

Oddziałowa Komisja Rewizyjna : 
Przewodniczący OKR - Kol. Mateusz 
Gawlik 
Z-ca Przewodniczącego OKR -Kol. Rafał Wrona
Sekretarz OKR - Kol. Tomasz Stachów
Członkowie OKR - Kol. Grzegorz Kiepura
                              - Kol. Stanisław Sojka

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna :
Przewodniczący OKD - Kol. Arkadiusz Wrona
Z-ca Przewodniczącego OKD - Kol. Zbigniew Dytrych
Sekretarz OKD - Kol. Wiesław Golonka
Członkowie OKD - Kol. Krzysztof Dobrzański
                              - Kol. Tomasz Grabiec


Delegaci na OWZD Okręgu Wrocław :
- Tomasz Piejko
Katarzyna Szady 
- Mateusz Gawlik
- Zbigniew Gidziński
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja