PZHGP 0476 GNIECHOWICE

Współzaw. 2024

PROPOZYCJA
WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWE O MISTRZOSTWO ODDZIAŁU GNIECHOWICE W SEZONIE LOTOWYM 2024

Loty gołębi dorosłych

1. Współzawodnictwo GMP (25%)  (5gołębi z 10 typowanych z 7 lotów)
                                3  loty 300-500km
                                3  loty 500-700km
                                1  lot pow. 700

2. Współzawodnictwo typowane 10/10 z 50 na spisie
  
     z 15 lotów  punktacja jak w GMP  (25%) 40pkt.z każdego lotu 

3. Współzawodnictwo  z całego gołębnika (25%)
      - seria : 7 pierwszych gołębi z całego spisu z lotów do 400 km
      - seria : 5 pierwszych gołębi  na gołębniku z lotów 500-600 km
      - seria : 5 pierwszych gołębi na gołębniku z lotów  pow.700  km

4. Współzawodnictwo z 50 na spisie (25%) 

      - seria : 7 gołębi z 50 na spisie w lotach do 500 km
     - seria : 5 gołębi z 50 na spisie w lotach od 500-600km
     - seria : 3 gołębie z 50 na spisie w lotach pow. 700km

5. Współzawodnictwo roczne z całego gołębnika (25%)
     
- seria : 5 pierwszych roczniaków  w lotach do 400km

6. Wspólzawodnictwo loty krótkodywtansowe z całego gołebnika (25%)
     - se
ria 7 pierwszych gołebi z lotów do 400 km. 

7. Współazwodnictwo loty dalekodystnsowe z całego gołębnika (25%)
     
- seria 5 gołębi z lotów powyżej 475 km.

(Współzawodnictwo w kat. A,B,C,D,M, z całego spisu) (20%)
Mistrzostwo klasy A                  6 gołębi    x  3 konkursy                 (360km)
Mistrzostwo klasy B                  5 gołębi    x  3 konkursy                 (900km)
Mistrzostwo klasy C                  4 gołębie  x  3 konkursy                 (1400 km)
Mistrzostwo klasy D                  suma klas A, B, C                           (45 konkursów)
Mistrzostwo klasy M                 3 gołębie  x  2 konkursy                  (1400km)           

Loty gołębi młodych
1. Współzawodnictwo młodych z całego gołębnika
      - seria : 7 pierwszych gołębi z całego spisu z lotów

2. Współzawodnictwo młodych typowane 15/8 z całego  spisu
     z 5 lotów punktacja jak w GMP  (20%) Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja